Rozważania biblijne
Data Temat
2010-10-07 07:29 26/27/28/30 rozdział Księgi Izajasza
2010-10-04 17:38 Ewangelia Mateusza 4 rozdział
2010-10-02 16:05 1Kor 3:14-15
2010-09-29 15:22 Ewangelia Mateusza 3 rozdział
2010-09-28 15:06 "Trwajcie bez snu"
2010-09-25 17:23 Ewangelia Mateusza 2 rozdział
2010-09-15 12:42 Modlitwa Jezusa
2010-09-14 17:36 Ewangelia Mateusza 1 rozdział
2010-09-10 09:59 Zagadka Hebrajczyków 7,3
2010-09-08 06:34 O co chodzi w tym dziale?